Nettleseren din er gammel!

Oppdater nettleseren for å se denne nettsiden ordentlig. Oppdater nettleseren min nå

×

Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Grunnleggende krav til god innendørs luftkvalitet

Bruker bygninger til å påvirke helsen til fremtidige generasjoner

Vi tilbringer i gjennomsnitt omtrent 90 % av livet innendørs, og puster inn rundt 12 000 liter luft hver dag. Vi antar også med at luften inne i bygninger er «ren», og at den ikke påvirker helsen vår negativt. Derfor er det overraskende hvor lite de som bruker og drifter bygningene, vet om luftkvaliteten inne i bygningen. Viktige variabler, som luftfuktighet, CO2-innhold eller VOC-konsentrasjon (flyktige organiske forbindelser) måles så og si aldri- og vises i langt mindre grad.

Belimo fulgte rådgivende ingeniører og eksperter innen ventilasjonsbransjen verden over for å finne ut hvilke prioriteringer som gjelder for sunn inneluft. Prosessen førte frem til 7 essensielle faktorer for å sikre sunn inneluft i forretningsbygg.

1. Indoor Air Quality (IAQ) and comfort measurement, visibility and monitoring. 
2. Precise amount of air flow to the zone and controlled removal of contaminated air.
3. Good air dilution and air-flow pattern.
4. Consistent pressurization of envelope and spaces.
5. Correct temperature and humidity conditioning.
6. Effective filtration.
7. Proper amount of outside air.

1. Kontinuerlig måling av innendørs luftkvalitet

Ideelt sett bør luftfuktighet, CO2-innhold eller VOC-konsentrasjon måles av sensorer som overvåker luftkvaliteten. Det er fordi det bare er mulig å regulere målte variabler. Dagens synspunkt er at både målingene og visningen av disse verdiene må representere minimumsstandarden for innendørs luftkvalitet.

Luftfuktighet
Det er viktig at relativ fuktighet innendørs er mellom 40 og 60 %. Jo høyere luftfuktighet, desto større dråper, noe som betyr at dråpene ikke kan sveve like langt unna som før. Små dråper kan derimot sveve gjennom åpne kontorlandskap. I tillegg er mange virus og bakterier betydelig mer smittsomme i tørr luft, siden uttørking av slimhinnene på grunn av svært tørr luft vil svekke immunsystemet.

CO2
CO2-konsentrasjoner på mer enn 1000 ppm (deler pr. million) reduserer hjernens kapasitet til å konsentrere seg. Verdier fra 2000 ppm og høyere kan føre til enda større konsentrasjonsvansker, tretthet og til og med hodepine. CO2-konsentrasjonen er dessuten en utmerket indikator for potensiell biologisk forurensning, for eksempel fra COVID-19 virus. Man må regne med en høy potensiell risiko for smittsomme aerosoler hvis CO2-verdien er høy som følge av store menneskesamlinger og redusert luftutveksling.

VOC
Flyktige organiske forbindelser (VOC) er organiske forbindelser som oppstår fra mange ulike kilder, blant annet parfyme, maling, skrivere, gulvtepper, bygningsmaterialer og røyk.
Selv lave konsentrasjoner av VOC kan føre til irriterte slimhinner (øyne, nese og luftveier) samt hodepine, tretthet og kvalme.

Det er viktig å måle disse variablene ved hjelp av egnede sensorer, slik at passende tiltak kan iverksettes – for eksempel ventilasjon, luftrensing eller luftfukting.

2. Tilførsel og avtrekk av nøyaktig mengde luft i en sone

Sentrale ventilasjonsaggregater forsyner flere soner i bygningen med luft. Det er viktig at hvert rom får nøyaktig den mengden frisk luft som trengs. Hvis antall personer i rommet øker, f.eks. i et stort møterom, må tilluften økes tilsvarende. Samtidig må forurenset luft fjernes fra rommet. For å sikre dette må soner og rom forsynes individuelt med variabel luftmengde (VAV). For eksempel: Hvis en romsensor registrerer for høye CO2-konsentrasjoner, åpnes VAV-enhetene og rommet fylles med frisk luft.

3. Optimal luftfordeling i rommet

Når det gjelder lufthygiene, er den avgjørende faktoren hvordan luften som introduseres i rommet, strømmer gjennom det for så å forlate det. Ideelt sett strømmer den friske luften fra gulvet og opp forbi personen, for så å trekkes direkte ut av rommet. Det må sikres at inneluften ikke «hvirvler» flere ganger rundt i rommet eller fanges i enkelte soner i rommet. Moderne luftstrømsimuleringer gjør det mulig å studere typiske strømningsmønstre i et rom i detalj. Luftavtrekk med riktig utforming, plassering og orientering kan bidra til å forhindre alvorlige feil ved lufthygienen.

4. Riktig overtrykk og undertrykk

Lufthygienen i et rom påvirkes også negativt når uønskede luftstrømmer trenger inn i en sone utenfra (f.eks. fra en trafikkert vei) eller fra andre rom (f.eks. en kantine). Det oppstår vanligvis når forholdet mellom lufttrykkene ikke er riktig balansert. Såkalt krysskontaminering mellom ulike rom har blitt mye diskutert, særlig i forbindelse med spredning av COVID-aerosoler i bygninger. Bruk av VAV-regulatorer for tilluft og avtrekksluft i rom, og bruk av differansetrykksensorer og regulatorer mellom soner, kan forhindre slike uønskede luftstrømmer.

5. Riktig kondisjonering av temperatur og luftfuktighet

I et sentralt ventilasjonssystem kan tilluften kondisjoneres relativt nøyaktig til ønsket temperatur ved hjelp av varme- og kjøleregistre. Høykvalitets reguleringskomponenter sikrer ikke bare at dette skjer med stor nøyaktighet, men også på en energieffektiv måte.

I tillegg til temperaturen er også luftfuktigheten avgjørende for en sunn innendørs luftkvalitet. Hvis aerosoler eller virus som befinner seg i et rom, kommer i kontakt med en uttørket slimhinne, øker risikoen for smitte betraktelig. Riktig luftfukting av tilluften (40–60 % relativ luftfuktighet) er derfor en essensiell faktor for trygg inneluft.

6. Riktig luftfiltrering

For å forhindre at støv trenger inn i inneområder gjennom tilluftskanalene, må det integreres filtre i ventilasjonssystemet. I systemer der deler av avtrekksluften føres tilbake til tilluften, må det brukes egnede filtre for å forhindre forurensning fra infeksiøse mikrober (HEPA-filter H13, i samsvar med EN1822:2009). Trykksensorer og dynamisk luftmengdemåling kan brukes for å sikre en effektiv overvåking av disse filtrene. Hvis forurensningen av filteret øker, øker også trykkfallet over filteret. Ved samtidig å måle luftmengden gjennom filteret, kan det fastsettes med relativ stor nøyaktighet om og når filteret må erstattes.

7. Riktig mengde uteluft for bygningen

Mange små og middels store forretningsbygg i dag har ikke automatisert frisklufttilførsel. Altfor ofte regner man med at brukerne åpner vinduene av og til for å lufte. Hvis de ikke gjør det, kan konsentrasjonen av smittsomme aerosoler øke kraftig. Et ventilasjonssystem med sentral luftbehandling bør derfor regnes som en del av minimum standard utrustning under planleggingen av en ny bygning eller renovering.

Martin informerer om innendørs luftkvalitet og dens påvirkning på helsen

Vennligst godta preferanser-informasjonskapsler for å se denne videoen.

Inneluftens innvirkning på vår helse

Mennesker tilbringer omtrent 90 prosent av livene sine innendørs, og puster inn 12 000 liter luft hver dag. Derfor er det viktig å forstå i hvor stor grad inneluftkvaliteten påvirker trivselen vår. Belimo deler sin kunnskap om effekten av innendørs luftfuktighet, VOC og sentrale luftbehandlingssystemer, og fremlegger verdifulle forslag for din helse.

En studie om påvirkningen av luftkvalitet i skoler

Plattformen MeineRaumluft.ch gikk sammen med lærerforbundet og lungeforeningen i Zürich (hhv. Züricher Lehrerverband og Organisation Lunge Zürich) om å undersøke hvordan luftkvaliteten påvirker elever og lærere. I november 2016 installerte MeineRaumluft.ch måleutstyr i over 250 klasserom.

Les studien og oppdag hvordan bare det å installere disse måleapparatene endret skolens luftevaner.

Produktene våre i bruk

Sensorer fra Belimo – Grunnlaget for komfort

Belimos HVAC-sensorer gir overlegen pålitelighet, enkel installasjon og sømløs integrering i vanlige bygningsautomasjonssystemer (BAS). Kapslingens innovative utforming muliggjør rask installasjon uten verktøy, enkel igangkjøring og gir IP65- / NEMA 4X-beskyttelse. Produktutvalget inkluderer nøyaktige sensorer for måling av temperatur, luftfuktighet, trykk, CO2 og flyktige organiske forbindelser (VOC) samt mengde i rør- og kanalapplikasjoner.

Gå til de regionale hjemmesidene for mer informasjon: