Nettleseren din er gammel!

Oppdater nettleseren for å se denne nettsiden ordentlig. Oppdater nettleseren min nå

×

Informasjonskapsler: Dette nettstedet bruker cookies. Ved å bruke dette nettstedet og navigere videre, godtar du disse cookie'ene. Detaljert informasjon om bruken av cookies på dette nettstedet, finner du her. Lukk

Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Vi tar ansvar

Formålsparagraf

Belimo støtter en bærekraftig utvikling og integrerer dette i sine retningslinjer.

Belimo bidrar direkte til bærekraftige utviklingsmål. Ved å inkorporere prinsippene i FNs Global Compact som strategier, retningslinjer og prosedyrer, opprettholder Belimo ikke bare sitt grunnleggende ansvar overfor mennesker og planeten, men legger også fundamentet for en langvarig suksess for bransjen vår.

Prinsippene med hensyn til menneskerettigheter, arbeidsbetingelser, miljøvern og bekjempelse av korrupsjon samsvarer med Belimos verdier og etiske retningslinjer. 

  • Belimo forplikter seg til å følge, eller overgå, gjeldende lovgivning og bestemmelser for miljøvern på alle nivåer. 
  • Vi sørger for at våre ressurser håndteres økonomisk, og krever at våre medarbeidere og leverandører gjør det samme. Vi unngår å bruke materialer som utgjør en unødig fare for miljøet og vanskelig lar seg avfallsbehandle.
  • Vi er bevisste på energiforbruket som følge av produksjonen og bruken av produktene, og utvikler stadig innovative løsninger som utnytter ressursene på en effektiv måte.
  • Vi måler kritiske aspekter ved vår miljøpåvirkning og forbedrer prosessene løpende for å redusere innvirkningen på miljøet. 
  • Vi streber etter å levere produkter som vil forbedre energieffektiviteten til kundenes applikasjoner.

Kvantifisering av vår påvirkning

Belimo assosierer bærekraftighet både med målet om minimering av CO2-innvirkning på egne forretningsprosesser og med økende positiv innvirkning ved bruk av Belimo-produkter i felten

Produktene som produseres av Belimo, forenkler applikasjonsløsninger for å skape målbart bærekraftige fordeler for å spare energi i HVAC-systemer i bygninger. Disse systemene forbruker energi for å oppnå utmerket komfort i bygninger og rom. HVAC-reguleringssystemet som Belimos feltutstyr er integrert i, konstrueres for nøyaktig kontroll av komfortparametere (temperatur, luftfuktighet CO2-nivå) men også for drifting av HVAC-prosesser på en så energieffektiv måte som mulig. Belimo setter standarder for energieffektive reguleringskomponenter, f.eks. med aktuatorer som forbruker lite strøm, luftbobletette kuleventiler som ikke lekker eller Belimo  Energy Valves™ for optimering av termiske energistrømmer i bygninger. 

Utforming i seks trinn

For å bestemme mengden av positiv innvirkning har Belimo laget en modell som evaluerer innvirkningen av feltutstyret gjennom hele levetiden i et vanlig HVAC-system. Et vanlig luftbehandlings- og ventilasjonssystem ble valgt som referanse for utforming av energipåvirkning, inkludert ett ventilasjonssystem (AHU) og 25 luftutløp med variabel luftmengderegulering. Vanlige termiske laster for varme og kjøling og elektrisk energi for ventilasjon ble forutsatt. Modellen beregnet deretter bidraget til energisparing for to typer av vanlig Belimo-feltutstyr som selges i store mengder for slike applikasjoner. For luftsideapplikasjoner valgte vi VAV-regulator-aktuatoren LMV-D3-MP. For vannsideapplikasjoner valgte vi ventilen R202516-S2 i kombinasjon med ventilaktuatoren LR24A-SR, en kombinasjon som ofte brukes i ventilasjonssystemer. 

Energipåvirkningsmodellen er bygd opp over seks livssyklustrinn for feltutstyr med en antatt servicetid på 15 år, mens den faktiske levetiden til Belimos feltutstyr ofte er 20 år eller lenger.

Resultatet fra beregningen av CO2-innvirkning

Energisparepåvirkningen (trinn 5) for en Belimo-ventil og -aktuator er 21 (luftside) til 32 (vannside) ganger høyere enn påvirkningen fra alle inngangsfaktorer, med et vektet gjennomsnitt på 24. Dette resultatet en netto CO2-forebyggende innvirkning på 1068,3 kg CO2 per ventil og aktuator over en levetid på 15 år. For for luftsideaktuatorer er denne verdien 1051,7 kg CO2e per enhet. Med 5130 tusen nye luftsideaktuatorer og 2025 tusen ventiler og aktuatorer sendt i 2019, vil disse enhetene bidra til å forhindre 7,6 millioner tonn CO2 i løpet av levetiden. Dette tilsvarer et negativt utslipp fra en mellomklassebil som kjører 600.000 ganger rundt jordkloden. Disse små enhetene fra Belimo vil derfor ha en virkelig stor innvirkning på energiforbruk og miljøet vårt.

For å tilby større transparens til aksjeeierne sine, ønsker Belimo å forbedre rapporteringen om bærekraftighet basert på det internasjonale rapporteringsrammeverket til Global Reporting Initiative (GRI). GRI er en frivillig organisasjon som tilbyr et systematisk og omfattende rammeverk som har blitt en global standard hvor selskaper og andre organisasjoner offentliggjør bærekraftighet.

Fellesskap og samfunn

Verdiene og de etiske retningslinjene speiler Belimos samfunnsansvar, ikke bare innad i sitt eget selskap, men også i miljøet rundt selskapet. Belimos datterselskaper støtter flere lokale allmennyttige organisasjoner, så vel som idrettsaktiviteter og kulturelle arrangementer.

Medarbeiderne er selskapets mest verdifulle ressurs. Deres helse, sikkerhet og trivsel prioriteres høyt. Et internt program for videreutdanning gir muligheten til å alltid holde kunnskapen og ferdighetene oppdatert i henhold til ansvaret.

Integritetskanal

Belimo har satt seg fore å drive forretning i samsvar med høye etiske standarder og gjeldende lover. Alle oppfordres til å varsle om brudd på fri konkurranse, eksport/import-regler, miljøvern og arbeidssikkerhet, bedrageri og underslag. Vi tolererer ikke handlinger som er i strid med loven eller våre etiske retningslinjer. 

Etiske retningslinjer

Belimos idégrunnlag gir selskapets viktigste normer og grunnleggende verdier til kjenne. Siden hver ansatt bidrar til å forme Belimos bedriftskultur, er det absolutt nødvendig at hver og en av dem forstår og er seg sitt ansvar bevisst.

Belimo har satt seg fore å drive forretning i samsvar med høye etiske standarder og gjeldende lover. De ansatte forventes å handle deretter. Denne holdningen er ikke bare vesentlig med tanke på å bevare Belimos gode omdømme og forebygge mulige sivile og strafferettslige sanksjoner, men speiler også Belimos verdier.

The production, logistics and administration building in Danbury (CT, USA) has been built in compliance with the LEED Gold Standards for sustainable construction. The Belimo sites in Hinwil and Danbury apply the international environmental management standard ISO 14001. Every year, Belimo reports its energy and greenhouse gas footprints to the CDP (Carbon Disclosure Project) organization.

Belimo adheres to the RoHS environmental directive, which prohibits the use of substances that are harmful to the environment. The suppliers also commit not to use any of the banned substances in the parts they deliver.