Dette nettstedet bruker cookies. Ved å bruke dette nettstedet og navigere videre, godtar du disse cookie'ene.
Detaljert informasjon om bruken av cookies på dette nettstedet, finner du her.
X

Min profil | Se prosjektoversikt | Login
Sett bokmerke på denne siden | Mine bokmerker
Hjem   |    Representanter verden rundt   |   Lineg   |    info@belimo.no
Go
Energieffektivitet  |  Download senter  |  Utgåtte produkter  |  Referanser  |  Interessante lenker  |  Priser

Løsninger luft
Vannapplikasjoner
Sensorer
Sikkerhetsløsninger
Rom & systemløsninger
(inkl. VAV og romtemp.regulatorer)
Bus & System integrasjon

Raskt overblikk over bus-systemer
Belimo MP-Bus
LonWorks
Modbus RTU
KNX
BACnet
MFT-Tools
Tilbehør

Belimo Cloud

Device selection tool

Kalkulator MP-kabling
Retrofit
Produkter A til Z
Send PDF datablad

Få produktbrosjyrer:
- i PDF format
Kontakt oss!

E-post-varsel

Sign up


Bus- og kommunikasjonssystemer Enheter for konfigurering / verktøy

Belimo MP-Bus
LonWorks
Modbus RTU
KNX
BACnet
MFT konfigureringsverktøy
Tilbehør (bus communication)

PC-Tool MFT-P
VRP-M Tool
Service-verktøy ZTH EU
Belimo Assistant App
for Belimo-fremdrift med innebygget NFC-grensesnitt
 


Introduksjon

MF/MP/MFT(2) spjeldmotorer, MF/MP/MFT(2) ventilaktuatorer, LonWorks spjeldmotorer, LonWorks ventilaktuatorer, VAV-Compact og VRP-M regulatorer er utstyrt med MFT teknologi og er konfigurert på fabrikken med basisverdier for vanlige applikasjoner. For service-relaterte justeringer på systemet, kan aktuatorene rekonfigureres med et MFT konfigureringsverktøy.

cerelatert diagnostikk med MFT konfigureringsverktøy

Funksjonene til MF/MP/MFT(2) aktuatorer kan alltid sjekkes ved bruk av MFT konfigureringsverktøy. MFT instillingsverktøy lar deg lese verdier eller styre aktuatoren for funksjonstesting.Belimo PC-Tool MFT-P Version 3
Applikasjon: PC-Tool MFT-P har en universal struktur og inneholder flere moduler. Funksjonene til hver modul er tilpasset konfigurerbare aktuatorer utstyrt med MFT-teknologi (MF, MP, MOD, LON, KNX typer) fra forskjellige produktspekter.
Download Section


PC-Tool MFT-P


  Belimo PC-Tool V3.14
User manual (5 mb)


MP-bus: PC-Tool MFT-P er optimert for bruk i MP-Bus nettverk. PC-Tool viser alle MP aktuatorer integrert i MP-Bus nettverket via bus scan. Om nødvendig, kan en individuell MP aktuator velges og konfigureres.


MP-Bus diagnostisering: Service-relatert diagnostikk av MPs tilkoplet MP-Bus kan gjøres enkelt med PC-Tool. PC-Tool kan spesifisere et setpunkt for de tilkoplede aktuatorene via MP-Bus and og den aktuelle posisjonen kan dermed overvåkes. Videre kan sensorverdiene tilkoplet MP aktuatorene leses - og vises - av PC-Tool.


Grafisk visning: Tilordnede setpunkt, virkelig posisjon på aktuatorene, og sensorverdiene som er lest ut vises grfisk i PC-Tool ved hjelp av trend-opptak.

Systemkrav
Windows 7, 8, 8.1 & 10
Pentium 166 MHzBelimo VRP-M-Tool Versjon 2
Applikasjon: VRP-M Tool benyttes for igangkjøring, innstilling og overvåkning av luftmengde- og trykkapplikasjoner basert på VAV-Universal VRP-M V3 systemløsning. VRP-M Tool kan benyttes som et enkeltstående program eller integrert som en modul i PC-Tool Version V3.2 eller høyere.

Mulighet MP-bus: Integrasjonen av VRP-M modulen i PC-Tool V3.2 gjør PC-Tool'ens MP-Bus nettverksfunksjonalitet tilgjengelig for valg og konfigurering av MP-enheter.

MP-Bus diagnostisering: Servicerelatert diagnostikk av den tilkoplede VRP-M systemløsningen kan gjøres enkelt med VRP-M Tool. VRP-M Tool kan gi et setpunkt til VRP-M og den resulterende systemresponsen kan sjekkes.

Download Section


Belimo VRP-M Tool


  VRP-M Tool
User Manual
(933 kb)


Service-verktøy ZTH EU
Diagnostisering, funksjonstesting og justering av VVS reguleringsenheter blir betraktelig enklere med serviceverktøyet ZTH EU. Direkte koplet til en programmerbar eller kommunikativ aktuator fra Belimo, kan nåverdier leses på stedet og justeres umiddelbart.
Tilpass ønskede parametre på stedet
Aktuatorene er programmert fra fabrikk med basisverdiene for de mest vanlige applikasjonene. Parametre som gangtid, rotasjonsvinkel og slagbegrensning, modusinnstillinger (0...10 V / 2...10 V) og adressen kan tilpasses med serviceverktøyet.

Integrert MP-konverter (ZIP)
Når den er koplet til USB porten på PC'en, virker enheten som en MP converter (ZIP-funksjon) og gjør det mulig å bytte til Belimo PC-tool MFT-P.

Download Section


ZTH EU firmware oppgradering

USB Driver for ZTH EU


  Instruksjon for oppgradering av ZTH EU (598 kb)


  ZTH EU
Produktinformasjon (2 mb)
Serviceverktøy ZTH-GEN (Erstattet av ZTH EU Service-verktøy)
Håndmodulen ZTH-GEN forenkler diagnostisering, funksjonstesting og innstilling av alle VVS reguleringselementer betraktelig. Ved å kople den direkte til en konfigurerbar eller kommuniserbar Belimo aktuator, kan viktige verdier leses ut og justeres på plassen uten forsinkelser.
Adaption av parametre på anlegget
Aktuatorene programmeres på stedet med basisverdier for de mest vanlige applikasjoner. Typiske verdier som gangtid, rotasjonsvinkel og slagbegrensning, modusinnstillinger (0...10 V / 2...10 V) og MP addressen kan tilpasses med håndmodulen ZTH-GEN.

Enkel diagnostisering og testing
Håndmodulen ZTH-GEN kan benyttes for å overvåke aktuatorene eller for direkte styring for å simulere definerte system-scenarier.

Typer som støttes
ZTH-GEN kan benyttes med konfigurerbare og kommuniserbare spjeldmotorer, ventilaktuatorer VAV-regulatorer og brannspjeld. Se dokumentasjon for ZTH-GEN for liste over støttede typer.

Bruk på VAV
ZTH-GEN håndmodul gjør igangkjøring effektivt og testing enkelt av VAV og CAV systemer med Belimo VAV enheter (opp til 1992). For VAV-enheter med PP/MP interface; se ZTH-GEN produktinformasjon for typeoversikt.

Utfasing av ZTH-VAV håndmodul
ZTH-VAV ble erstattet av ZTH-GEN V4.x i August 2011. Eksisterende ZTH enheter (ZTH-VAV og ZTH-GEN V2.x…3.x) kan oppgraderes til ZTH-GEN V4.x med en firmware oppgradering. Instructions for ZTH-GEN-Updater

Download Section


ZTH-GEN Firmware Upgrade


  Instructions for ZTH-GEN-Updater (326 kb)


  ZTH-GEN
Product information (499 kb)


  ZTH-... as MP-Bus Tester
Instruction for use (456 kb)
Belimo Assistant-app for betjening på stedet av enheter med innebygd NFC-grensesnitt.
Fullstendig gjennomsiktighet til enhver tid når det gjelder din Belimo HVAC-aktuatorløsning og driften av systemet, takket være enkle operasjoner med egen smarttelefon og Belimo Assistant-appen.
Trådlås via NFC eller med Bluetooth / NFC-omformeren ZIP-BT-NFC.
Støttede konfigurasjoner
- NFC-grensesnitt med smarttelefon, Android, fra og med versjon V4.4
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth-NFC-omformer) med iPhone iOS 9 eller nyere versjon
- Belimo-enhet med NFC-grensesnitt, VAV-kompakt MP (fra og med produksjonsåret 2015), PR-aktuatorer, 6-veis EPIV-ventil)

Download Sektion


Android Smartphone App


iOS - iPhone App


  FAQ: Belimo NFC (278 kb)Kontakt oss | Imprint | Personvernerklæring

Copyright © 2019 BELIMO Automation AG. All rights reserved.